Το Κτήμα ΑΛΦΑ εφαρμόζει την τεχνολογία blockchain

0

Το Κτήμα ΑΛΦΑ συμμετείχε σε ένα καινοτόμο Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα , το οποίο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία από την Compellio, για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Ε.Σ., European Court of Auditors, www.eca.europa.eu).

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται εφαρμογή της blockchain τεχνολογίας, στην αγορά του κρασιού σε θεσμικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ΕΕΣ, με έδρα στο Λουξεμβούργο, είναι ο 5ος τη τάξει θεσμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από το 1975 λειτουργεί ως ο θεματοφύλακας των οικονομικών της Ε.Ε. με σκοπό να διασφαλίσει το μέγιστο επίπεδο χρηστής διαχείρισης των πόρων των πολιτών της Ένωσης.

Στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, έγινε διερεύνηση για τα οφέλη που μπορεί να έχει η εφαρμογή της blockchain τεχνολογίας στην ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τον τρόπο αυτό και με την συνδρομή της Compellio (registry.compell.io), υλοποιήθηκε μία online υπηρεσία, μέσω της οποίας, κάθε τελικός δικαιούχος σε Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα έργα, θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί επίσημα τα έγγραφα του, τα οποία, στη συνέχεια, θα μπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά στοιχεία για τρέχοντες ή μελλοντικούς ελέγχους από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς Φορείς.

Η αξιοποίηση της blockchain τεχνολογίας επιτρέπει στους ελεγκτικούς φορείς τον άμεσο και χωρίς καμία καθυστέρηση έλεγχο της εγκυρότητας των αποδεικτικών εγγράφων, καθώς και του γεγονότος ότι οι εν λόγω συναλλαγές δεν έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβληθεί ή παραποιηθεί. Έτσι διασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και ο φόρτος εργασίας , μέσω βέλτιστης χρήσης των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών).

Πέρα από τη συγκεκριμένη στόχευση της τεχνολογίας στα πλαίσια θεσμικών ελέγχων και με αφορμή το παραπάνω πιλοτικό έργο, η χρήση της τεχνολογίας blockchain για την διασφάλιση της ποιότητας από τον παραγωγό στον καταναλωτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή που εξετάζεται από το Compellio και το Κτήμα ΑΛΦΑ.

Το Κτήμα ΑΛΦΑ, με έδρα στο Αμύνταιο του Νομού Φλώρινας, προσφέρει από το 1997 μία μοναδική εμπειρία οινοπαραγωγής, εξερευνώντας συνεχώς νέους τρόπους εξέλιξης και βελτίωσης των διαδικασιών και της ποιότητας των τελικών προϊόντων.

Με αφετηρία την άκρη της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, το Κτήμα ΑΛΦΑ πρωτοπορεί μεταφέροντας την εμπειρία του οικοσυστήματος Αμυνταίου, σε πάνω από 30 χώρες, όπου είναι εμπορικά διαθέσιμοι οι οίνοι του σήμερα.

Share.

Comments are closed.