Αποτελεσματική διαχείριση & εξοικονόμηση πόρων με παράλληλη βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω τεχνολογίας RFID

0

Το σύγχρονο ξενοδοχείο αποτελεί πλέον έναν επαγγελματικό χώρο πολύ υψηλών απαιτήσεων. Σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον καλείται να συνδυάσει αποτελεσματικά τις εσωτερικές επιχειρηματικές λειτουργίες/πρακτικές, με τη βέλτιστη εμπειρία του επισκέπτη. Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το λειτουργικό κόστος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι πολλοί και η βελτιστοποίησή τους δύσκολη.

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών είναι πολύ σημαντικός για την αποτελεσματική οργάνωση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της φιλοξενίας. Η χρήση της τεχνολογίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης μεγάλης εμβέλειας (UHF RFID) αποτελεί μια από τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που υιοθετούνται ολοένα και πιο συχνά από ξενοδοχειακές μονάδες.

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών της τεχνολογίας RFID στον ξενοδοχειακό τομέα είναι η διαχείριση παγίων (π.χ. είδη ιματισμού, εξοπλισμός πληροφορικής, έπιπλα γραφείου/δωματίων, επαγγελματικός εξοπλισμός F&B, είδη αναψυχής για επισκέπτες κ.ά.), ο αυτοματοποιημένος έλεγχος πρόσβασης οχημάτων στις εγκαταστάσεις (π.χ. προσωπικό, επισκέπτες, εταιρείες τροφοδοσίας ή άλλοι συνεργάτες, premium υπηρεσίες valet), η παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους επισκέπτες κ.ά.

Η Trinity Systems ειδικεύεται στις σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις RFID σε πλήθος εφαρμογών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν προηγμένες λύσεις για την οικονομική & αποτελεσματική διαχείριση ξενοδοχειακών παγίων, με έμφαση στα είδη επαγγελματικού ιματισμού. Κατά την επίδειξη του συστήματος θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες που απαιτούνται για να υλοποιηθεί ο «έξυπνος» κύκλος πλύσης.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας RFID παρέχει πλήρη διαφάνεια σε όλα τα στάδια διαχείρισης του ιματισμού. Ενδεικτικά οφέλη που έχουν να αποκομίσουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι:

  • Βέλτιστη διαχείριση αποθέματος (PAR levels) βάσει πραγματικής χρήσης
  • Παρακολούθηση πραγματικού κύκλου ζωής (όχι εκτιμώμενου)
  • Μείωση απωλειών & εξοικονόμηση νέων αγορών
  • Μείωση φθοράς ιματισμού (μέσω stock rotation)
  • Βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Εύκολη και γρήγορη καταμέτρηση/απογραφή αποθέματος (στη λινοθήκη ή στο πεδίο)
  • Δυνατότητα αποτελεσματικής διαλογής ειδών βάσει κριτηρίων
  • Ελαχιστοποίηση σφαλμάτων αποστολής/παραλαβής (π.χ. βιομηχανικά πλυντήρια)
  • Δείκτες αξιολόγησης εξωτερικών συνεργατών
  • Βελτίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω πραγματικών δεδομένων

 

Share.

Comments are closed.