Μεγιστοποιήστε την ικανοποίηση και αφοσίωση των πελατών με προηγμένο Wi-Fi δίκτυο

0

Η δυνατότητα μιας Ξενοδοχειακής μονάδας να παρέχει υψηλής ποιότητας Wi-Fi πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι στρατηγικής σημασίας για την εικόνα που διαμορφώνουν οι πελάτες κατά την διαμονή τους και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κριτική και αξιολόγηση του.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις WiFi της TPLink για Ξενοδοχεία, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ισχυρά, αξιόπιστα και προσιτού κόστους δίκτυα ασύρματης πρόσβασης.
Η λύση έχει πυρήνα πολλαπλά Access Points, για την Wi-Fi κάλυψη τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών χώρων ενός Ξενοδοχείου, τα οποία διαχειρίζονται από προηγμένο λογισμικό Κεντρικού Ελέγχου (controller). Τη λύση συμπληρώνουν δικτυακά προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες των Power over Ethernet switches και Load balance routers.

Με κορυφαία σχεδίαση και πολύ υψηλές επιδόσεις, οι σειρές EAP και CAP Access Points της TP-Link προσφέρουν αξεπέραστη εμπειρία ασύρματης επικοινωνίας στους πελάτες του Ξενοδοχείου. Η σειρά EAP διαχειρίζεται από software controller και η σειρά CAP από hardware controller. Με την σωστή σχεδίαση και εγκατάσταση Access Points και δικτυακής υποδομής της TP-Link, οι πελάτες απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου πρόσβαση στο Internet σε οποιοδήποτε σημείο του ξενοδοχείου.

Με τον κεντρικό έλεγχο της Wi-Fi πρόσβασης των πελατών του ξενοδοχείου γίνεται απλούστερη και ασφαλέστερη η διαχείριση της ασύρματης επικοινωνίας. Μπορεί να σχεδιαστεί από τον controller εύκολα και γρήγορα η αρχική ιστοσελίδα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (login page), η οποία είναι συνδεδεμένη με το ενσωματωμένο σύστημα έκδοσης κωδικών πρόσβασης (vouchers), ώστε να ορίζεται ανά περίπτωση η επιθυμητή διάρκεια πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο. Παρέχονται πολλές δυνατότητες διαφοροποιημένης υπηρεσίας και υποστηρίζονται marketing ενέργειες ανάλογα με την επιθυμητή πολιτική κάθε Ξενοδοχείου.

Share.

Comments are closed.