Σενάρια για πιθανή πώληση της TripAdvisor

0

Για πιθανή εξαγορά της από άλλον οργανισμό φέρεται να προετοιμάζεται η TripAdvisor, καθώς, σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, παρατηρούνται τροποποιήσεις στις αποζημιώσεις στα στελέχη της.

Οι προσαρμογές αυτές προβλέπουν πληρωμές ισοδύναμες με μισθούς 12μήνου και 24μήνου συν μπόνους για τα εκτελεστικά στελέχη της που απολύονται μέσα σε ένα τρίμηνο έπειτα από προτεινόμενη αλλαγή ή εντός 12μήνου μετά από την αλλαγή αυτή.

Επενδυτές της Wall Street πιστεύουν εδώ και καιρό ότι η TripAdvisor θα πωληθεί σε ένα πολύ μεγαλύτερο παίκτη της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Παρότι ίδιες φήμες έχουν κυκλοφορήσει και στο παρελθόν, παρατηρητές της βιομηχανίας πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά τώρα.

Νωρίτερα μέσα στο μήνα, η εταιρία εισήγαγε ένα σχέδιο αποζημίωσης για υψηλά στελέχη της με θέσεις που τίθενται σε κίνδυνο έπειτα από οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση, όπως μια πιθανή συγχώνευση ή πώληση.

Το νέο σχέδιο προβλέπει πιο επικερδείς συμφωνίες εξόδου από την εταιρία για την ομάδα μάνατζμεντ εάν παραμείνουν στον οργανισμό κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου προς την εξαγορά.

Η πλατφόρμα έχει 415 εκατ. μοναδικούς χρήστες μηνιαίως ενώ η αξία της ανέρχεται σε 5,7 δισ. δολάρια, έναντι 9 δισ. δολαρίων πέρυσι.

To άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο Tornos News.

Share.

Comments are closed.