Το Entersoft Business Suite στην Εθνική Λυρική Σκηνή

0

Η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), ένας από τους πιο εμβληματικούς καλλιτεχνικούς οργανισμούς της χώρας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της, αναζήτησε ένα ολοκληρωμένο ERP σύστημα με δυνατότητες προσαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις που υπαγορεύονται από το ιδιαιτέρως ευαίσθητο αντικείμενο του Οργανισμού. Το Έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα καλύψει ανάγκες Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών, Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού, Εργαστηρίου Τεχνικής Διεύθυνσης, Αποθηκών, Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS).

Το έργο που χρηματοδοτείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα υλοποιηθεί από την εταιρεία Entersoft Α.Ε., στην οποία ανατέθηκε από την ΕΛΣ, κατόπιν της ειδικής διαδικασίας επιλογής του Ν. 4557/2018.

Share.

Comments are closed.