Η SIA παρουσιάζει την πλατφόρμα «open banking» P2D2

0

Το Open Banking συγκαταλέγεται μεταξύ των στρατηγικών πρωτοβουλιών της SIA η οποία εστιάζει στην δημιουργία ενός οικοσυστήματος για τραπεζικούς αλλά και μη-τραπεζικούς παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσων του P2D2

Η νέα πλατφόρμα προσφέρει μια σειρά νέων λειτουργιών που δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας καινοτόμων εφαρμογών με μειωμένο κόστος ανάπτυξης και σχεδιασμού, λιγότερες ανάγκες επενδύσεων σε τεχνολογικές δομές και μειωμένο αντίκτυπο στην λειτουργία της επιχείρησης.

Η SIA παρουσιάζει την νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Open Banking» η οποία δίνει τη δυνατότητα σε Ιταλικές και Ευρωπαϊκές τράπεζες, εταιρείες fintech, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς να προωθήσουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών πληρωμών, που προκύπτουν μέσω της κοινοτικής οδηγίας P2D2, επιτρέποντάς τους να εκμεταλλευτούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η πλήρης συμμόρφωσή τους με την νέα νομοθεσία.

Η «Πλατφόρμα Open Banking» συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών στρατηγικών προτεραιοτήτων της SIA και εστιάζει στην δημιουργία ενός οικοσυστήματος το οποίο θα διευκολύνει την συνεργασία μεταξύ τραπεζών και των νέων παικτών της αγοράς (τους λεγόμενους TPPs – Third Party Payment Service Providers) και ως εκ τούτου θα προτρέπει την δημιουργία υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η SIA υποστηρίζει τις τράπεζες και τους TPPs στην προσπάθεια για δημιουργία νέων υπηρεσιών οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε περιπτώσεις συγκεκριμένων χρήσεων, χάρη σε μια σειρά από λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην ψηφιακή πλατφόρμα μέσω cloud, και οι οποίες μειώνουν το κόστος ανάπτυξης και σχεδιασμού, δημιουργούν λιγότερες ανάγκες επενδύσεων σε τεχνολογικές δομές ενώ συντελούν σε μειωμένο αντίκτυπο στην λειτουργία της επιχείρησης.

Για παράδειγμα, η «Πλατφόρμα Open Banking» επιτρέπει πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, προσφέρει βελτιστοποίηση στη διαδικασία ενσωμάτωσης νέων πελατών, ενώ η διαχείριση μετρητών και της εν γένει ρευστότητας καθώς και η διεκπεραίωση διατραπεζικών εντολών πληρωμής γίνονται με πιο ασφαλή τρόπο λόγω του ελέγχου που γίνεται σε πραγματικό χρόνο στα διαθέσιμα κεφάλαια και στα ευρύτερα περιουσιακά στοιχεία.

Η κοινοτική οδηγία P2D2 στοχεύει στο να διευκολύνει την ανάπτυξη μια αποτελεσματικής, ασφαλούς και ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρονικών πληρωμών με νέους κανόνες και νέους παίκτες, η οποία θα υποστηρίζει την καινοτομία και θα ενισχύει την ασφάλεια των χρηστών. Με την κοινοτική αυτή οδηγία ξεκινάει η εποχή του Open Banking, έναν νέο τρόπο τραπεζικής λειτουργίας, ανοικτό και προσβάσιμο σε μη-τραπεζικούς παίκτες, ο οποίος έχει ως σκοπό να φέρει την επανάσταση στην εμπειρία που έχουν καταναλωτές και επιχειρήσεις.

«Η οδηγία P2D2 και το Open Banking αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας πληρωμών. Η τεχνογνωσία της SIA και η τεχνολογία που παρέχει επιτρέπουν σε τράπεζες και TPPs να υποστηρίξουν καινοτομίες στην λειτουργία τους, να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών και να παρέχουν υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και ταχύτητας στις πληρωμές» σχολίασε σχετικά η κ. Cristina Astore, Director of International Division της SIA.

Η πλατφόρμα Open Banking είναι ενσωματωμένη στην λύση «SIA EasyWay» και επιτρέπει σε τράπεζες και άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (PSP) να διαχειρίζονται άμεσες πληρωμές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και όλες τις σχετικές λειτουργίες για πληρωμές και εισπράξεις στην περιοχή SEPA.

Share.

Comments are closed.