Η SIA παρέχει στη Δανία νέο σύστημα διακανονισμού πληρωμών σε συνεχή χρόνο

0

Η SIA, ευρωπαϊκή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, με ηγετικό ρόλο στις υποδομές και υπηρεσίες πληρωμών, ενισχύει περαιτέρω την θέση στις σκανδιναβικές χώρες σχεδιάζοντας για την Nationalbank της Δανίας ένα νέο σύστημα διακανονισμού πληρωμών σε συνεχή χρόνο (real-time gross settlement system) που συνδέει τράπεζες και τράπεζες ενυπόθηκων δανείων με συστήματα διακανονισμού. Η εν λόγω πλατφόρμα ΣΔΣΧ χρησιμοποιείται ήδη από τις κεντρικές τράπεζες της Νορβηγίας και Σουηδίας ενώ σύντομα θα είναι πλήρως λειτουργική και στην Ισλανδία.

Η νέα αυτή υποδομή τελευταίας τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από την SIA, έρχεται να αντικαταστήσει το προηγούμενο σύστημα που χρησιμοποιούσε εσωτερικά η Κεντρική Τράπεζα της Δανίας από το 2001. Το νέο σύστημα ΣΔΣΧ, μέσω του οποίου διασφαλίζονται μεταφορές χρημάτων σε κορώνες Δανίας σε πραγματικό χρόνο και απόλυτη ασφάλεια, εξασφαλίζει συνεχή αποδοτικότητα, λειτουργική αξιοπιστία και ποιότητα καθώς και απλούστευση των διαδικασιών συντήρησης του δικτύου.

Σε αυτήν της την πρωτοβουλία, η SIA αξιοποίησε την 100% θυγατρική της εταιρεία Perago, με έδρα την Πρετόρια της Ν. Αφρικής, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων για κεντρικές τράπεζες.

Μέσα στο τρέχον έτος, η Δανία θα γίνει η πρώτη χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ η οποία θα συμμετέχει στο TARGET2-Securities (T2S), την κεντρική ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τον διακανονισμό εγχώριων και διασυνοριακών συναλλαγών κινητών αξιών.

Το σύστημα παρουσιάζει ένα σύνολο νέων λειτουργιών που επιτρέπουν την διαχείριση της ενσωμάτωσης στο T2S καθώς και της ρευστότητας με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο. Επιπλέον, επιτρέπει την απρόσκοπτη αφομοίωση της λύσης άμεσων πληρωμών.

«Αυτό το νέο σημαντικό project που έγινε για την Κεντρική Τράπεζα της Δανίας, σε συνέχεια παρόμοιων εγχειρημάτων που ολοκληρώθηκαν σε Νορβηγία, Σουηδία και Ισλανδία, επιβεβαιώνουν τον ηγετικό μας ρόλο στην περιοχή της Σκανδιναβίας όπου παρέχουμε υποδομές τελευταίας τεχνολογίας για συστήματα πληρωμών» σχολίασε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της SIA κ. Nicola Cordone συμπληρώνοντας: «Αποτελεί τιμή για εμάς το γεγονός ότι έχουμε επιλεχθεί από 15 κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ωκεανίας, οι οποίες βασίζονται στις τεχνολογίες της SIA προκειμένου να αναπτύξουν τις χρηματοοικονομικές τους υποδομές».

Share.

Comments are closed.