H HotelBrain παρουσιάζει το νέο προϊόν Bridge Operation Contract

0

Η HotelBrain, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες ανάγκες του ξενοδοχειακού κλάδου, εισάγει ένα καινοτόμο προϊόν διαχείρισης για ξενοδοχεία. Μέσω του νέου μοντέλου διαχείρισης HB Bridge Operation Contract αναλαμβάνει μεσοπρόθεσμες μισθώσεις ξενοδοχείων (4-7 έτη), τα οποία αναβαθμίζει και τα λειτουργεί ως white label διαχειριστής, διατηρώντας δηλαδή το δικό τους εμπορικό όνομα. Παράλληλα αποδίδει εγγυημένα σταθερά και μεταβλητά μισθώματα και προσφέρει αξιόπιστες λύσεις σε μια σειρά από σύγχρονα προβλήματα.

Συγκεκριμένα ο ξενοδοχειακός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με την έλλειψη κεφαλαίων, εμπιστοσύνης, χρόνου προσαρμογής και επαγγελματισμού. Ο κλάδος σήμερα, παρά τις διαδοχικές χρονιές ρεκόρ του τουρισμού, είναι από τους πρώτους στα κόκκινα δάνεια, οι ξενοδόχοι έχουν χάσει περιουσίες ή εισπράττουν πολύ μικρές αποδόσεις και γι αυτό υπάρχει μεγάλη απροθυμία ανάληψης επενδύσεων αναβάθμισης. Από την άλλη οι τράπεζες έχουν υποστεί απώλειες από δανειοδοτήσεις, έχουν επαναπροσδιορίσει ριζικά τον τρόπο αξιολόγησης που πλέον βασίζεται στο αποτέλεσμα και τις ταμειακές ροές και διστάζουν να προβούν σε νέες χρηματοδοτήσεις. Ο συνδυασμός των ανωτέρω έχει διαμορφώσει ένα προβληματικό κλίμα, το οποίο δεν συμβαδίζει με τις προοπτικές του τουρισμού στην Ελλάδα.

Η HotelBrain, έχοντας υλοποιήσει με επιτυχία αρκετά πιλοτικά projects εξυγίανσης και επανατοποθέτησης ξενοδοχείων στην αγορά, μπορεί να δώσει μια αξιόπιστη λύση στο πρόβλημα. Από την αφετηρία της μέχρι σήμερα παραμένει μια εταιρεία διαχείρισης που επιλέγει να είναι δίπλα στον ξενοδόχο. Η δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία αποτελεί μια ακόμη πρόκληση για την HotelBrain, προκειμένου να στηρίξει με τα μέσα που διαθέτει τον ξενοδοχειακό κλάδο.

Το καινοτόμο μοντέλο διαχείρισης HB Bridge Operation Contract προσφέρει συγκεκριμένα:

Bridge operation period: Με σκοπό την εξυγίανση των υπερχρεωμένων ξενοδοχείων, χωρίς όμως την αποξένωση του ξενοδόχου και παράλληλα με την απόλυτη διασφάλιση των πιστωτών του. Ο ξενοδόχος όχι μόνο δεν χάνει το ξενοδοχείο του, αλλά το προστατεύει και προσαυξάνει την αξία της περιουσίας του, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η σωστή τήρηση της όποιας συμφωνίας ρύθμισης των δανειακών του υποχρεώσεων. Σε 4-7 έτη τα δάνεια του ξενοδοχείου θα είναι σε βιώσιμο επίπεδο, η μονάδα θα έχει λειτουργήσει με το δικό της εμπορικό όνομα και με βάση τις προδιαγραφές της ΗΒ, θα έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες συντηρήσεις και επενδύσεις αναβάθμισης. Μετά το εν λόγω διάστημα, ο ξενοδόχος εφόσον το επιθυμεί μπορεί είτε να αναλάβει ο ίδιος τη διαχείριση, είτε να επιλέξει τη συνέχιση της συνεργασίας.

Guarantee: Εξασφάλιση καλύτερων αποδόσεων στη λογική της διάκρισης μεταξύ ιδιοκτησίας και διαχείρισης, χωρίς όμως μακροχρόνιες δεσμεύσεις, οι οποίες συχνά οδηγούν σε απαξίωση της αξίας των ξενοδοχειακών μονάδων.

Hotel Repositioning & Bridge Management with guarantee: Πρόκειται για περιπτώσεις όπου ένα ξενοδοχείο απαιτεί σημαντική επένδυση αναβάθμισης για την επανατοποθέτηση του στην αγορά και αδυνατεί να λάβει χρηματοδότηση. Η οικονομική κάλυψη που προσφέρει η HotelBrain στο ξενοδοχείο, μέσω του νέου προϊόντος HB Bridge Operation Contract, μπορεί να διασφαλίσει τον εκάστοτε χρηματοδοτικό φορέα.

Hotel Entry Bridge Management για green field: Επενδύσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Η HotelBrain αναλαμβάνοντας μεσοπρόθεσμες μισθώσεις μέσω του HB Bridge Operation Contract, εγγυάται την αποπληρωμή χρηματοδοτήσεων και την εξασφάλιση αποδόσεων χωρίς να δεσμεύεται το ξενοδοχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς να τίθενται περιορισμοί ως προς τη διαχείριση της αξίας του.

Share.

Comments are closed.